Жураковський Ярослав Юрійович

Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (Контрольні роботи)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (Методичні вказівки до виконання контрольних та практичних робіт)
Проектування систем керування (Контрольні роботи)
Проектування систем управління (Контрольні роботи)
Проектування систем управління (Конспект лекцій)
Проектування систем керування (Конспект лекцій)
Автоматизація виробничих процесів–2. Автоматизовані системи управління технологічними процесами: Метод. вказівки до практичних занять для студентів спеціальності „Обладнання лісового комплексу” (Методичні вказівки до виконання практичних робіт)
Основи системного аналізу (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизпції (Методичні вказівки до виконання курсового проекту) 
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизпції (Методичні вказівки до виконання контрольних і практичних робіт)
Проектування систем управління (Методичні вказівки до виконання курсового проекту)
Проектування систем управління-1. Проектування автоматичних систем (Методичні вказівки до виконання практичних занять)
Проектування систем управління-1. Проектування систем (Методичні вказівки до виконання практичних занять)
Проектування систем управління-2. Розробка проетної документації (Методичні вказівки до виконання практичних занять)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи «Синтез цифрових регуляторів за методом Даліна»)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизпції (Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи «Синтез цифрових регуляторів за методом Калмана»)
Проектування систем управління (Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи) 
Проектування систем керування (Контрольні завдання)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (Контрольні завдання)
Автоматизація виробничих процесів–2. Автоматизовані системи управління технологічними процесами (Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт)
Автоматизація технологічних процесів галузі (Методичні вказівки до виконання курсової роботи)
Проектування систем управління (Конспект лекцій)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (Конспект лекцій)
Спеціальні розділи теорії автоматичного керування (Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт)
Математичне моделювання систем і процесів (Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт)
Комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси – 1 (методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси – 1 (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси – 2 (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Математичне моделювання систем і процесів (Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи)
Проектування систем керування-3 (методичні вказівки до виконання курсового проекту)
Спеціальні розділи теорії автоматичного керування (методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси – 2 (методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Проектування систем автоматизації-2 (методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Проектування систем керування-1  (методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)