Жученко Олексій Анатолійович

Сучасні програмні засоби автоматизації технологічних процесів (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Аналіз і синтез систем керування (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Адаптивні та робастні системи–1. Адаптивні системи. Дослідження адаптивних систем керування (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Аналіз дискретних систем (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)

Адаптивні та робастні системи-2. Робастні системи (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)

Автоматизація технологічних процесів та виробництв (методичні вказівки до виконання курсової роботи)

Автоматизація технологічних процесів та виробництв (методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи)