Жученко Анатолій Іванович

Проектування систем керування (Конспект лекцій)
Статистичні методи-1. Основи дослідження об’єктів керування статистичними методами (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Математичні основи теорії керування-1. Теорія ймовірностей у задачах автоматизації виробництва (Навчально-методичний посібник)
Вимоги до дипломних пректів бакалавра 2009 (Методичні вказівки до дипломного проектування)
Динамічна оптимізація з використанням MATLAB та SIMULINK (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (Методичні вказівки до виконання курсового проекту)
Проектування систем управління (Метотичні вказівки до виконання курсового проекту)
Аналіз дискретних систем (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Оптимізація технологічних процесів в систем керування (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)