Ярощук Людмила Дем’янівна

Бази даних. Створення об’єктів MS ACCESS – 2003 та 2007 (Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму)
Бази даних (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)
Математичні основи теорії керування – 1. Операторні методи і теорія імовірностей (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)
Статистичні методи – 1. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)
Статистичні методи-1. Основи дослідження об’єктів керування статистичними методами (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Статистичні методи-1. Теорія оцінювання та статичтичні гіпотези (Методичні вказівки до проведення практичних занять)
Статистичні методи-1. Теорія оцінювання та статичтичні гіпотези (Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Інтелектуальні системи управління (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Інтелектуальні системи управління(Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Інтелектуальні системи управління (Заочна форма навчання). Формування без знань для створення експертних і нечітких систем (Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Інтелектуальні системи управління (Заочна форма навчання). Методи експертного оцінювання (Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи)
Математичні основи теорії керування-1. Теорія ймовірностей у задачах автоматизації виробництва (Навчально-методичний посібник)
Статистичні методи–1 Теорія оцінювання та статистичні гіпотези MatLab (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Технології штучного інтелекту – 1. Теорія прийняття рішень в комп’ютерних системах управління (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Технології штучного інтелекту – 2. Інтелектуальні системи управління та Експертні методи в автоматизованих системах управління – 2. Спеціальні розділи автоматизації хімічних виробництв. Формування баз знань для створення експертних та нечітких систем (Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт)
Імітаційне моделювання об’єктів та систем керування. Дослідження та моделювання об’єктів з випадковими впливами (Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи)
Бази даних. Створення об’єктів MS ACCESS – 2003 та 2007 (Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму)
Статистичні методи – 1. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези (Методичні вказівки до проведення практичних занять)
Бази даних. Створення об’єктів MS ACCESS – 2003 та 2007 (Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму)
Інтелектуальні системи управління (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)
Математичне моделювання систем і процесів (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)
Нечіткі множини у системах керування (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Інтелектуальні системи управління (Курс лекцій)
Інтелектуальні системи управління.Експертні системи − основи проектування та застосування  в системах автоматизації: Начальний посібник