Ярощук Людмила Дем’янівна

Бази даних. Створення об’єктів MS ACCESS – 2003 та 2007 (Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму)
Бази даних (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)
Математичні основи теорії керування – 1. Операторні методи і теорія імовірностей (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)
Статистичні методи – 1. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)
Статистичні методи-1. Основи дослідження об’єктів керування статистичними методами (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Статистичні методи-1. Теорія оцінювання та статичтичні гіпотези (Методичні вказівки до проведення практичних занять)
Статистичні методи-1. Теорія оцінювання та статичтичні гіпотези (Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Інтелектуальні системи управління-1. Теорія оцінювання та статичтичні гіпотези (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Інтелектуальні системи управління-1. Теорія оцінювання та статичтичні гіпотези (Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Інтелектуальні системи управління (Заочна форма навчання). Формування без знань для створення експертних і нечітких систем (Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Інтелектуальні системи управління (Заочна форма навчання). Методи експертного оцінювання (Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи)
Математичні основи теорії керування-1. Теорія ймовірностей у задачах автоматизації виробництва (Навчально-методичний посібник)
Статистичні методи–1 Теорія оцінювання та статистичні гіпотези (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Технології штучного інтелекту – 1. Теорія прийняття рішень в комп’ютерних системах управління (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Статистичні методи – 1. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези (Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи)
Технології штучного інтелекту – 2. Інтелектуальні системи управління та Експертні методи в автоматизованих системах управління – 2. Спеціальні розділи автоматизації хімічних виробництв. Формування баз знань для створення експертних та нечітких систем (Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт)
Імітаційне моделювання об’єктів та систем керування. Дослідження та моделювання об’єктів з випадковими впливами (Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи)
Бази даних. Створення об’єктів MS ACCESS – 2003 та 2007 (Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму)
Статистичні методи – 1. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези (Методичні вказівки до проведення практичних занять)
Бази даних. Створення об’єктів MS ACCESS – 2003 та 2007 (Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму)
Інтелектуальні системи управління (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)
Математичне моделювання систем і процесів (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)
Нечіткі множини у системах керування (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Інтелектуальні системи управління (Курс лекцій)