Вступ на кафедру

Кафедра готує спеціалістів за напрямком  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізації:

  1. Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв (25 місць державного замовлення)
  2. Комп’ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв (25 місць державного замовлення)

Комп’ютерні системи керування є невід’ємною частиною будь-яких підприємств, фінансових установ та державних закладів. Тому стрімке впровадження і оновлення даних систем вимагає висококваліфікованих фахівців, які будуть проектувати, розробляти та експлуатувати такі системи.

 Загальна інформація про кафедру

Фахівець, що пройшов процес навчання за програмою кафедри АХВ, отримує ґрунтовні знання з:

-теорії автоматичного керування;
-програмування (Pascal, C, C++, HTML…);
-інтелектуальних технологій обробки даних;
– теорії прийняття рішень;
-технічних засобів автоматизації;
-моделювання систем.

Детальніше про вивчення програмування на кафедрі АХВ

Про напрямок програмування у середовищі LabView

Ці знання, у поєднанні iз дипломом найавторитетнішого ВНЗ України КПІ ім. Ігоря Сікорського, забезпечать престижну роботу і серйозні перспективи кар’єрного росту.
Випускники кафедри працюють у багатьох всесвітньо відомих компанія, серед яких Microsoft, Google, Siemens, National Instruments, Mathworks та інші.

Фінансування підготовки фахівців на кафедрі  здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням (бюждетна форма навчання передбачає приблизно 50 місць)
  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (контактрна форма навчання)

Детальну інформацію про правила прийому можна отримати на офіційній сторінці Вступ в КПІ ім. І. Сікорського, або звернувшись безпосереднью на кафедру. Ми завжди раді Вас бачити і відповісти на всі питання!

Для вступників на 1-й курс навчвання можна ознайомитися з:

Список документів, необхідних для вступу

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт

Програмою додаткового вступного випробування ОРК Бакалавр за дипломом молодшого спеціаліста (не споріднена спеціальність) 2017

Для вступників на 5-й курс навчвання (Спеціаліст/Магістр) можна ознайомитися з:
Програмою вступного випробування ОРК Магістр 2017
Програмою додаткового вступного випробування ОРК Магістр 2017