Вступ на кафедру

Кафедра готує спеціалістів за  спеціальністю:

  «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 в рамках освітньої програми:

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ »

Комп’ютерні системи керування є невіддільною частиною будь-яких підприємств, фінансових установ та державних закладів. Тому стрімке впровадження і оновлення даних систем вимагає висококваліфікованих фахівців, які будуть проектувати, розробляти та експлуатувати такі системи. Студенти спеціальності вивчають необхідні для прикладного та web-програмування засоби: архітектуру програмного забезпечення, алгоритми та мови програмування С++, Java, HTML+CSS, PHP, математичне моделювання. Основна увага приділена спеціалізованим продуктам та IDE середовищам: VisualStudio, NetBeans, MatLab, LabView, TraceMode, AutoCAD. Прогнозування бізнес-процесів здійснюється з використанням нейронних мереж та програми BPWin. Студенти мають змогу освоїти програмні та технічні засоби автоматизації, SCADA-системи, технології штучного інтелекту, бази даних, методи проектування систем керування. Студенти одержують можливість навчатися та практикуватися у провідних університетах Європи.

 Загальна інформація про кафедру

Фахівець, що пройшов процес навчання за програмою кафедри АХВ, отримує ґрунтовні знання з:

-теорії автоматичного керування;
-програмування (Pascal, C, C++, HTML…);
-інтелектуальних технологій обробки даних;
– теорії прийняття рішень;
-технічних засобів автоматизації;
-моделювання систем.

Детальніше про вивчення програмування на кафедрі АХВ

 

Про напрямок програмування у середовищі LabView
Ці знання, у поєднанні iз дипломом найавторитетнішого ВНЗ України КПІ ім. Ігоря Сікорського, забезпечать престижну роботу і серйозні перспективи кар’єрного росту.
Випускники кафедри працюють у багатьох всесвітньо відомих компанія, серед яких Microsoft, Google, Siemens, National Instruments, Mathworks та інші.

Фінансування підготовки фахівців на кафедрі  здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням (бюждетна форма навчання передбачає приблизно 50 місць)
  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (контактрна форма навчання)

Детальну інформацію про правила прийому можна отримати на офіційній сторінці Вступ в КПІ ім. І. Сікорського, або звернувшись безпосереднью на кафедру.

Ми завжди раді Вас бачити і відповісти на всі питання!