Викладачі кафедри

2-225x300

Жученко Анатолій Іванович

зав. каф. АХВ, д. т. н., Професор

Веде курси: Спеціальні розділи математики, Теорія автоматичного управління, Управління складними хіміко-технологічними системами. Автор понад 150 наукових праць і навчальних посібників (у тому числі виданих за кордоном), має 6 авторських свідоцтва і патентів на винаходи. Стажувався в Технічному Університеті м Тампере (Фінляндія). Веде дипломне проектування, керує магістерськими роботами. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Лауреат премії НТУУ «КПІ» за кращий навчальний посібник

Сторінка викладача

Kovaluk224_300

Ковалюк Дмитро Олександрович

к.т.н., доцент, заст. зав. каф.

Веде курси: комп’ютерні технології та програмування, автоматизація виробничих процесів, технології штучного інтелекту, спеціальні розділи теорії автоматичного керування. Автор 40 наукових публікацій (в тому числі 3 патенти та авторські свідоцтва), веде дипломне та курсове проектування.

Сторінка викладача

zhurakovskiy224_300

Жураковський Ярослав Юрійович

старший викладач, секретар кафедри

Веде курси: Комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси; Основи системного аналізу;Теорія автоматичного управління. Автор 35 друк. наук. праць (статті та конф.), 20 методичних розробок

Сторінка викладача

zhuchenkol

Жученко Олексій Анатолійович

к.т.н., доцент, заст. декана з навчально виховної роботи.

Веде курси: Теорія автоматичного управління; Адаптивні та робастні системи; Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів; Спеціальні розділи АХВ. Автор 26 наукових та методичних праць. Веде дипломне та курсове проектування.

Сторінка викладача

nofoto

Анікеєв Олександр Овсійови

к. т. н., старший викладач

Веде курси: Проектування систем автоматизації, Інженерні методи дослідження, Керування складними ХТС, Засоби автоматизованого проектування інформаційних систем. Автор 36 наукових і методичних публікацій,. Веде дипломне проектування, керує магістерськими роботами.

Сторінка викладача

nofoto

Дунаєва Тамара Альбінівна 

к. т. н., доцент

Веде курси: Інженерні методи дослідження, Ком’ютерна графіка, Ком’ютерні технології. Автор більше 30 наукових і методичних публікацій.

Сторінка викладача

2waXQ_croper_ru-224x300

Кваско Михайло Зиновійович

к. т. н., професор

Веде курси: Проектування систем автоматизації. Автор 150 наукових і методичних публікацій, має 11 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував кандидатів технічних наук. Стажувався і читав лекції у Лейпцігському та Мюнхенському технічних університетах, Пірейському технологічному інституті (Греція). Веде дипломне проектування, керує магістерськими роботами. Заслужений викладач НТУУ «КПІ». Нагороджений знаками «Відмінник вищої освіти» та «Изобретатель СССР». Лауреат премії НТУУ «КПІ» за кращий навчальний посібник.

Сторінка викладача

QxDTz_croper_ru-224x300

Ковалевський Валерій Михайлович

к.т.н., доцент

Веде курси: Комп’ютерні технології (Програмування мовою С, Візуальне програмування прикладних програм), Технічні засоби автоматизації (Електричні пристрої систем керування і автоматизації), Контроль та керування хіміко-технологічними процесами. Автор 41 наукової та методичної публікації, має 4 авторських свідоцтва на винаходи. Веде дипломне та курсове проектування, керує магістерськими роботами.

Сторінка викладача

nofoto

Колпаков Володимир Володимирович

старший викладач

Веде курси: Автоматизація технологічних операцій, Комп’ютерні технології, Математичне моделювання і оптимізація, Основи САПР, Спеціальні розділи автоматизації хімічних виробництв, Чисельні методи. Автор 30 наукових і методичних публікацій, має 2 авторських свідоцтва на винаходи. Веде дипломне та курсове проектування.

Сторінка викладача
Особистий сайт викладача

hfpgS_croper_ru-225x300

Коржик Михайло Володимирович

к.т.н доцент

Веде курси: Мікропроцесорна техніка, Промислові контролери, Програмні  засоби моделювання, Прикладне програмне забезпечення. Автор понад 100  наукових і методичних публікацій, в тому числі 20 авторських свідоцтв та  патентів на винаходи. Веде дипломне та курсове проектування, керує  магістерськими роботами.

Сторінка викладача

JVycH_croper_ru-224x300

Кубрак Анатолій Іванович

к. т. н., професор

Веде курси: Теорія автоматичного керування, Числові методи в інженерних та наукових дослідженнях, Ідентифікація та моделювання динамічних систем, Спецрозділи математики. Автор 70 наукових і методичних публікацій, 10 книг і посібників з грифом Міносвіти України, має 5 авторських свідоцтв на винаходи. Працював викладачем у Алжирі (Національний технологічний університет). Веде дипломне та курсове проектування, керує магістерськими роботами. Лауреат премії НТУУ «КПІ» за кращий навчальний посібник.

Сторінка викладача

70vcg_croper_ru-233x300

Ладієва Леся Ростиславівна

к.т.н., доцент

Веде курси: Оптимізація технологічних процесів і систем керування, Математичні методи оптимізації, Автоматизація виробничих процесів, Спец розділи теорії автоматичного керування. Автор 67 наукових і методичних публікацій, має 2 авторських свідоцтва на винаходи. Веде дипломне та курсове проектування, керує магістерськими роботами. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Сторінка викладача

vprHG_croper_ru-224x300

Лукінюк Михайло Васильович

старший викладач

Веде курси: Метрологія, технологічні вимірювання та прилади, Контроль і керування ХТП. Автор понад пяти десятків наукових і методичних публікацій, серед них 5 навчальних посібників, має 17 авторських свідоцтв на винаходи, нагороджений знаком «Изобретатель СССР». Веде дипломне та курсове проектування. Головний редактор літературно-ху­дож­нього альманаху НТУУ «КПІ» «КРИЛА» (виходить з 2001 р.), засновник (1998 р.) і голова літературного клубу НТУУ «КПІ». Видав збірку поезій, роман-трилогію, 3 книги-до­слід­ження з фальсифікації історії України, Росії та Криму. Автор півсотні публіцистичних і літературно художніх публікацій. Створив авторську програму «Від міфів до правди» на Українському радіо (ТВО художніх програм, цикл «Нова Україна», 2001 р.). Укладач і редактор літературного альманаху поетів- політехніків, виданого до 100 річчя Київської політехніки.

Сторінка викладача

7HP2M_croper_ru-224x300

Миленький Володимир Васильович

к.т.н., доцент

Веде курси: Інформатика, Статистичні методи, САПР, Комп’ютерні технології, Програмне забеспечення комп’ютерних інтегрованих систем. Автор 56 наукових і методичних публікацій, має 7 авторських свідоцтв на винаходи. Веде дипломне та курсове проектування, керує магістерськими роботами.

Сторінка викладача

nofoto

Осіпа Руслан Адольфович

к.т.н., доцент

Веде курси: Комп’ютерні технології та програмування, Мікропроцесорна техніка. Автор 52 наукових і методичних публікацій, має 16 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Веде дипломне та курсове проектування.

Сторінка викладача

nofoto

Піргач Микола Соловейович

к.т.н., доцент

Веде курси: Автоматизація типових технологічних процесів, Моделювання та ідентифікація технологічних процесів, Спеціальні розділи теорії автоматичного керування. Автор 150 наукових і методичних публікацій, серед них 1 підручник, 3 навчальні посібники, 4 довідники з автоматизації хімічних виробництв. Має 25 авторських свідоцтв на винаходи, нагороджений знаком «Изобретатель СССР». Веде дипломне та курсове проектування, керує магістерськими роботами.

Сторінка викладача

Sutnikov224_300

Ситніков Олексій Володимирович

асистент

Веде курси: Копм’ютерні технології та програмування, Контроль та керування ХТП, Інженерні методи дослідження систем керування, Теорія автоматичного керування; Автор 23 друк. наук. праць (статті та конф.), 12 методичних розробок

Сторінка викладача

nofoto

Черьопкін Євгеній Сергійович

асистент

Веде курси: Контроль та керування ХТП; Автоматизація виробничих процесів; Інформатика; Теорія автоматичного керування; Оптимізація систем керування; Математичні методи оптимізіції; Основи ситемного аналізу. Автор 14 наукових та методичних праць.

Сторінка викладача

nofoto

Цапар Віталій Степанович

ст. викладач

Веде курси: Автоматизація виробничих процесів; Сучасні програмні засоби автоматизації технологічних процесів; Інформатика; Контроль та керування ХТП. Автор 12 наукових та методичних праць. Веде дипломне та курсове проектування.

Сторінка викладача

Bw6KafdjiPc-224x300

Ярощук Людмила Дем’янівна

к.т.н., доцент

Веде курси: Комп’ютерні технології, Спеціальні розділи математики, Статистичні методи, Експертні системи та бази даних, Імітаційне моделювання. Автор 73 наукових і методичних публікацій, має 6 авторських свідоцтв на винаходи. Веде дипломне проектування, керує магістерськими роботами.

Сторінка викладача