ТРЕТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ТРЕТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

2010

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 22 квітня 2010 року у м. Києві.

Видання містить тези доповідей Третьої науково-практичної конференції студентів і магістрантів Інженерно-хімічного факультету Національного техніч-ного університету України «Київський політехнічний інститут».

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Бобонич І. С., Ярощук Л. Д. Задачі автоматизації процесу очистки води методом іскроерозійної коагуляції

2. Кубрак А. І., Валевач О. С. Оптимізація налагодження систем з цифровими регуляторами за інтегральними показниками якості

3. Гетюк В. А. Самсонов В. О. Автоматизація періодичного процесу переробки концентрату сірчаної руди автоклавним способом

4. Ярощук Л. Д., Дідус В. О. Автоматизація виробництв з використанням інтернет-технологій

5. Іваниця В. П., Ковалевський В. М. Пристрій для формування аналогового сигналу з параметрів, що надходять від комп’ютерної моделі

6. Карапетян А. Н., Ладієва Л. Р. Математична модель процесу нагрівання (термостабілізації) листового матеріалу на валках під дією випромінювальних чи відбивальних екранів

7. Кубрак А. І., Кожа Т. П. Оптимізація системи за заданим інтегральним показником якості методом сканування області параметрів налагодження регулятора

8. Кваско М. З., Коломієць Т. В. Оптимізація роботи комбінованих випарних установок

9. Кошелев Д. Ю., Самсонов В. О. Особливості практичної реалізації мікропроцесорної системи керування жомосушильною установкою

10. Миленький В. В., Лесенко А. О. Виявлення дефектів у каналах звʼязку автоматизованої системи управління

11. Макаров Т. В., Ярощук Л. Д. Застосування положень сталого розвитку в автоматизації содового виробництва

12. Насонкін П. О., Ковалевський В. М. Модель процесу сушильної установки для досліджень контурів контролю з приладами «МІКРОЛ»

13. Попов Д. О., Ковалевський В. М. Використання мікропроцесорного індикатору ІТМ-11 у системах керування, контролю та аварійного захисту

14. Ярощук Л. Д., Раухвергер І. А. Аналіз існуючих систем керування процесом ферментації у виробництві біоетанолу

15. Ладієва Л. Р., Самойленко Р. В. Автоматичне керування процесом зворотного осмосу

16. Ярощук Л. Д., Савченко О. П. Дослідження процесу кристалізації цукру як об’єкта керування

17. Кубрак А. І., Сівоздрав Ю. О. Розрахунок статичних характеристик типових моделей об’єктів із розподіленими параметрами

18. Миленький В. В., Филон В. А. Дослідження електролізера для отримання водню як об’єкта керування

19. Черьопкін Є. С., Миленький В. В. Математичне моделювання процесу осушування водню

20. Жученко А. І., Чеснова Л. С. Аналіз процесу екструзії полімерних матеріалів як об’єкта керування та задачі керування ним

21. Піргач М. С., Кваско М. З., Шевчук Б. О. Структура комплексу технічних засобів автоматизації децентралізованої системи керування виробництвом паперу

22. Кубрак А. І., Яковенко Я. С. Математичні моделі типових об’єктів з розподіленими параметрами та розрахунок їх динамічних характеристик

23. Ярощук О. В., Ковалевський В. М. Програмна передача значень параметра від моделі об’єкта керування у регістри приладу ІТМ-11