Теми дипломних робіт

Магістри

 1. Алєксєєнко Світлана Юріївна “Алгоритми інформаційної технології для імітаційного моделювання та регулювання параметрів процесу переробки вторинного нафтового дистиляту”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ковалевський В.М.

 2. Борзєнкова Світлана Володимирівна “Моделювання та оптимальне керування процесами зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі”. Науковий керівникк.т.н., доц. Ладієва Л.Р.

 3. Волощук Марія Григорівна “Автоматизація процесів керування графітування вуглецевих виробів”. Науковий керівник зав.каф.АХВ, д.т.н., проф. Жученко А.І.

 4. Гоч Ярослава Олександрівна “Автоматизація процесу пресування у виробництві вуглецевих виробів”. Науковий керівник зав.каф.АХВ, д.т.н., проф. Жученко А.І.

 5. Долинюк Богдан Сергійович “Система керування технологічним процесом отримання стиролу”. Науковий керівник к.т.н., доц. Миленький В.В.

 6. Зань Олександр Вікторович “Система керування процесом сополімеризації бутадієну та стиролу”. Науковий керівник к.т.н., доц. Миленький В.В.

 7. Корж Андрій Петрович “Система керування процесом графітування у печах Ачесона”. Науковий керівник к.т.н., доц. Жученко О.А.

 8. Попович Наталія Вікторівна “Ситуаційний аналіз в системі автоматизації виробництва розведеної азотної кислоти”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ярощук Л.Д.

 9. Попович Ольга Вікторівна “Керування якістю продукції в системі автоматизації виробництва глинозему”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ярощук Л.Д.

 10. Савицька Тетяна Віталіївна “Моделювання і оптимальне керування процесом мембранної дистиляції”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ладієва Л.Р.

 11. Тугай Євгенія Вікторівна “Система керування процесом прожарювання коксу та антрациту в обертовій барабанній печі”. Науковий керівник к.т.н., доц. Жученко О.А.

 12. Усманов Дмитро Олегович “Багаторівнева система управління виробництвом безперервного хлорування бензолу”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ковалюк Д.О.

 13. Цвіль Андрій Андрійович “Система керування випарним реактором у процесі виробництва нітриту калію”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ковалюк Д.О.

 14. Яременко Сергій Віталійович “Автоматизація електрознесолювальної установки у нафтопереробному виробництві”. Науковий керівник к.т.н., доц. Цапар В.С.

Бакалаври

 1. Бокій Артем Юрійович “Автоматизація процесу випалу сірчаного колчедану в стані пилу”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ладієва Л.Р.

 2. Дмитренко Михайло Валерійович “Автоматизація процесу спалювання сірки”. Науковий керівник асис. Оніщенко В.О.

 3. Думанський Микола Олександрович “Автоматизація очисного відділення у виробництві сірчаної кислоти контактним способом”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ладієва Л.Р.

 4. Катишев Євген Віталійович “Автоматизація процесу виробництва пропілену”. Науковий керівник к.т.н., доц. Жученко О.А.

 5. Козак Дмитро Віталійович “Автоматизація процесу виробництва сірчаної кислоти з сірководневого газу”. Науковий керівник асис. Оніщенко В.О.

 6. Корець Дмитро Васильович “Автоматизація технологічного процесу отримання сірчаного газу”. Науковий керівник к.т.н., доц. Цапар В.С.

 7. Кучера Марія Михайлівна “Автоматизація технологічного процесу виробництва сірчаної кислоти комбінованим контактно- баштовим методом”. Науковий керівник асис. Данькевич А.О.

 8. Лобанов Андрій Юрійович “Автоматизація отримання сірчаної кислоти ангідридним методом”. Науковий керівник асис. Оніщенко В.О.

 9. Марченко Олександр Васильович “Автоматизація гідроочищення гасу з використанням високотемпературної сепарації”. Науковий керівник к.т.н., доц. Козаневич З.Я.

 10. Мельник Богдан Юрійович “Автоматизація процесу виробництва фільтруючих елементів з пористого поліпропілену”. Науковий керівник к.т.н., доц. Коржик М.В.

 11. Петров Владислав Вячеславович “Автоматизація процесу моноетаноламінової очистки конвертованого від вуглекислого газу з використанням алгоритмів машинного навчання”. Науковий керівник ст.вик. Ситніков О.В.

 12. Поліщук Олександр Сергійович “Автоматизація процесу виробництва акрилонітрилової кислоти”. Науковий керівник к.т.н., доц. Цапар В.С.

 13. Попок Дмитро Сергійович “Автоматизація процесу випарювання розчину нітриту калію у випарному реакторі”. Науковий керівник ст.вик. Колпаков В.В.

 14. Привала Сергій Валерійович “Автоматизація технологічного процесу промивки синтез-газу рідким азотом”. Науковий керівник к.т.н., асис. Черьопкін Є.С.

 15. Примакова Катерина Олександрівна “Автоматизація процесу з синтезу аміаку з використанням WEB-технологій”. Науковий керівник ст.вик. Ситніков О.В.

 16. Сапіжук Владислав Віталійович “Автоматизація процесу виробництва азотної кислоти при підвищеному тиску”. Науковий керівник ст.вик. Колпаков В.В.

 17. Сліпченко Владислав Олегович “Автоматизація технологічного процесу виробництва азотної кислоти”. Науковий керівник к.т.н., асис. Черьопкін Є.С.

 18. Співак Ян Валерійович “Автоматизація виробництва сірчаної кислоти з колчедану методом подвійного комплектування та подвійної абсорбціїї”. Науковий керівник ст.вик. Жураковський Я.Ю.

 19. Сус Тарас Сергійович “Автоматизація процесу виробництва суперфосфату зі створенням графічного інтерфейсу користувача”. Науковий керівник ст.вик. Ситніков О.В.

 20. Тирак Софія Олександрівна “Автоматизація технологічного процесу виробництва гранульованого подвійного суперфосфату з фосфоритного борошна”. Науковий керівник к.т.н., доц. Козаневич З.Я.

 21. Толопило Артем Павлович “Автоматизована система виробництва аміачної селітри”. Науковий керівник ст.вик. Жураковський Я.Ю.

 22. Шеренковський Олексій Валерійович “Автоматизаці процесу виробництва метанолу”. Науковий керівник ст.вик. Ситніков О.В.

 23. Антончик Сергій Олександрович “Автоматизація технологічного процесу виробництва картону для пакування”. Науковий керівник к.т.н., доц. Піргач М.С.

 24. Баженова Марія Миколаївна “Автоматизація технологічного процесу очищення води з використанням флокулянту”. Науковий керівник к.т.н., доц. Цапар В.С.

 25. Бінецький Олексій Євгенович “Автоматизація процесу виробництва екстракту каталітичного газойля”. Науковий керівник асис. Бородін В.І.

 26. Буйбарова Єлизавета Артурівна “Автоматизація процесу неперервної дистиляції кам’яновугільної смоли”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ярощук Л.Д.

 27. Войтюк Ярослав Петрович “Автоматизація технологічного процесу виробництва санітарного паперу”. Науковий керівник к.т.н., доц. Піргач М.С.

 28. Гавриш Богдан Анатолійович “Автоматизація процесу змішування сировини для виробництва технічного вуглецю”. Науковий керівник к.т.н., доц. Коржик М.В.

 29. Гордієв Андрій Віталійович “Автоматизація технологічного процесу виробництва сажі”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ковалюк Д.О.

 30. Грищенко Марина Сергіївна “Автоматизація процесу отримання пічної полуактивної сажі”. Науковий керівник к.т.н., доц. Миленький В.В.

 31. Кадун Ярослав Сергійович “Автоматизація виробництва технічного вуглецю в генераторах періодичної дії”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ярощук Л.Д.

 32. Камінський Володимир Геннадійович “Автоматизація виробництва сажі методом термічного розкладу ацетилену”. Науковий керівник к.т.н., доц. Піргач М.С.

 33. Клімчук Олексій Сергійович “Автоматизація технологічного процесу синтезу карбаміду без рециклу”. Науковий керівник асис. Данькевич А.О.

 34. Коваленко Олексій Вікторович “Автоматизація процесу виробництва карбаміду з рециклом гарячих газів та рекуперацією енергії”. Науковий керівник ст.вик. Лукінюк М.В.

 35. Козленко Богдан Олександрович “Автоматизація технологічного процесу виробництва карбаміду з повним рідинним рециклом”. Науковий керівник к.т.н., доц. Піргач М.С.

 36. Колоскова Ольга Олександрівна “Системи аварійного захисту та технологічних блокувань в автоматизації процесів вторинної перегонки бензинового дистиляту”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ковалевський В.М.

 37. Лабунець Артем Євгенович “Автоматизація технологічного процесу виробництва азотних добрив”. Науковий керівник к.т.н., доц. Цапар В.С.

 38. Левченко Павло Ігорович “Автоматизація виробництва карбаміду з газовим рециклом”. Науковий керівник асис. Бородін В.І.

 39. Нортенко Анастасія Ігорівна “Автоматизація процесу дистиляції при виробництві карбаміду з повним рідинним рециклом”. Науковий керівник к.т.н., доц. Миленький В.В.

 40. Петров Дмитро Віталійович “Автоматизація технологічного процесу виробництва карбаміду”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ковалюк Д.О.

 41. Полковенко Богдан Тарасович “Автоматизація виробництва карбаміду марки «А»”. Науковий керівник асис. Бородін В.І.

 42. Радюк Тетяна Миколаївна “Автоматизація процесу випарювання і грануляції плаву карбаміду”. Науковий керівник ст.вик. Лукінюк М.В.

 43. Рихлик Дмитро Юрійович “Система автоматизації процесів в технологічних апаратах стадії сушіння подвійного суперфосфату”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ковалевський В.М.

 44. Сапожніков Євгеній Сергійович “Автоматизація процесу адсорбції”. Науковий керівник к.т.н., доц. Жученко О.А.

 45. Тарасюк Олег Миколайович “Автоматизація процесу ректифікації у виробництві нафтопродуктів”. Науковий керівник к.т.н., доц. Цапар В.С.