Студентські успіхи

 Вітаємо студентів кафедри з 2-м місцем на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Студенти залучаються до більшості напрямків діяльності кафедри:

  • беруть участь в модернізації та створенні лабораторних стендів;
  • займаються створенням та оновленням лабораторних робіт, оформлюють методичні матеріали;
  • під керівництвом викладачів займаються науковою діяльністю, яка потім знаходить відображення і дипломних проектах та магістерських роботах;
  • під керівництвом викладачів готують матеріали статей та тез доповідей на конференції;
  • допомагають керівництву кафедри при проведенні виховної роботи з боржниками навчання;
  • беруть участь у профорієнтаційній роботі.

Студентський актив кафедри наступний: голова студради – Захарчук А. ; заст. Пінкас Т. ; Волощук М. ;Студенти АХВ приймають активну участь у житті факультету та університету: Яременеко С. є головою профбюро ІХФ, заст. голови. Корж А. , а Блінда Д.  – головою студради ІХФ.Одержання премій, грантів, стипендій КМУУ  3 студенти кафедри АХВ стали стипендіатами стипендії імені проф. Р.Я. Ладієва: Шабатин Д.І. (ЛА-31м), Кононенко А.Д. (ЛА-31м), Рубіженко Д.І. (ЛА-41м). Студенти Рубіженко Д.І. (ЛА-41м), Комендант О.О. (ЛА-41м) отримали стипендію Київського міського голови.Студенти кафедри приймають активну участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, виставках.Студентка Натягайло Я.О. (ЛА-81) зайняла призове ІІІ місце у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіада зі спеціальності Автоматизоване управління технологічними процесами – 2013. (14-17 квітня, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ)Студент Кудь Ігор (ЛА-21) – зайняв І місце на олімпіаді з математики -2012 (Національний технічний університет України «Київських політехниічний інститут»)Студент Корж Андрій (ЛА-21) – зайняв І місце на олімпіаді з інформаційних технологій -2012 (Національний технічний університет України «Київських політехниічний інститут»)У 2013 році 6 студентів кафедри АХВ стали стипендіатами стипендії імені проф. Р.Я. Ладієва: Данькевич А.О. (ЛА-71м), Чегринець К.І. (ЛА-71м), Міщенко К.Ю. (гр. ЛА-71м), Натягайло Я.О. (ЛА-81), Мироненко О.М. (ЛА-81м), Оркуша Д.О. (ЛА-82).