СЬОМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СЬОМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

2013

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 4-5 грудня 2013 року у м. Києві.

Видання містить тези доповідей Сьомої науково-практичної конференції студентів і магістрантів Інженерно-хімічного факультету Національного техніч-ного університету України «Київський політехнічний інститут».

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Декомпозиція моделі процесів в апаратах з переробки сильвінітової руди у виробництві калійного добрива

2. Жмаченко В. П., Жураковський Я. Ю. Автоматизація технологічного процесу виробництва біопалива з соломи зернових

3. Кривопишин Т.М., Ладієва Л. Р. Оптимальне керування реактором при утворенні плаву карбаміду

4. Фещенко Р. В., Ковалевський В. М. Система керування концентраційною колоною мікроконтролерами «МІКРОЛ»

5. Кулинич Н. С., Ярощук Л. Д. Формування бази даних систем керування процесом екструзії

6. Момотенко Д. О., Ладієва Л. Р. Система автоматичного керування початковою фазою виробництва n-парафінів (установка «ПАРЕКС»)

7. Танасюк А. О., Ковалевський В. М. Модель об’єкта керування для дослідження роботи мікропроцесорного регулятора співвідношення «МІК-25»

8. Піргач М. С., Кваско М. З., Жураковський Я. Ю., Носов А. О. Система керування напірним ящиком

9. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Система керування процесами перероблення сильвінітової руди мікроконтролерами «МІКРОЛ»

10. Цапар В. С., Верхола О. О. Автоматизація установки риформінгу з рухомим шаром платинового каталізатора

11. Мироненко О. М., Ладієва Л. Р. Математичне моделювання процесу гранулювання в псевдозрідженому шарі

12. Ладієва Л. Р., Сташкевич П. М., Новосельський Ю. Г. Система автоматичного керування тепловим обʼєктом

13. Жураковський Я., Ю. Кравченко П. А. Автоматизація роботи теплових колекторів у геліосистемах

14. Комендант О. О., Ярощук Л. Д. Задачі автоматизації виробництва мастил на мильних загусниках з використанням контактора

15. Калюжний В. О., Жученко А. І. Вибір критерію керування процесу виготовлення ацетилену у абсорбері

16. Шабатин Д. І., Козаневич З. Я. Комбіноване регулювання в реакторі виробництва білої сажі

17. Матвієнко О. І., Жученко А. І. Обґрунтування вибору критеріїв керування процесом конверсії метану у печі трубчастого типу

18. Маховський Д. С., Козаневич З. Я. Математична модель і задача енергозбереження нагріву оснащення в камерній циркуляційній печі

19. Хібеба М. Г., Жученко А. І., Дослідження роботи нейрорегулятора в системах з різними видами керувань

20. Ковалюк Д. О., Дзюба Є. В. Нечітка система керування температурним режимом ацетиленового генератора

21. Бевзюк Л. Л., Жученко А. І. Дослідження залежності якості роботи Fuzzy-PD регулятора від його параметрів налаштування

22. Ярощук Л. Д., Вілкова А. Ю. Визначення структури регресійної моделі

23. МироненкоЮ. М., Миленький В. В. Задачі розроблення системи керування процесом алкілування ізобутану бутиленами в присутності фтористого водню

24. Коваленко С. П., Колпаков В. В. Задача керування процесом моноетаноламінованого очищення газів у виробництві аміаку

25. Гребенюк С. В., Кубрак А. І. Алгоритм генерування спрощених формул для оптималь-ної системи керування

26. Ладієва Л. Р., Оніщенко В. О. Алгоритм розрахунку моделі мембранної дистиляції

27. Сполович Р. Ю., Кубрак А. І. Стійкість схем числового інтегрування математичних моделей трубчатих теплообмінників

28. Оркуша Д. О., Ярощук Л. Д. Нечітка система керування випарним апаратом

29. Колесник М. В., Ладієва Л. Р. Математичне моделювання процесу зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі

30. Черніков О. А., Миленький В. В., Колпаков В. В. Імітаційне моделювання та візуалізація процесу виробництва аміаку