ШОСТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ШОСТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

2012

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 6-7 грудня 2012 року у м. Києві.

Видання містить тези доповідей Шостої науково-практичної конференції студентів і магістрантів Інженерно-хімічного факультету Національного техніч-ного університету України «Київський політехнічний інститут».

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Ладієва Л. Р., Ширма А. В. Оптимізація оборотної реакції в автоклаві у виробництві концентрованої азотної кислоти

2. Шабатин Д. І., Козаневич З. Я. Математична модель процесів отримання білої сажі

3. Ладієва Л. Р., Сташкевич П. М., НовосельськийЮ. Г., Шостак Р. С. Пошук оптимального стану об’єкта з використанням мікропроцесорного контролера РЕМІКОНТ Р-130

4. Кубрак А. І., Зарєчная А. Ю. Вибір робочої моделі об’єкта для оптимізації системи автоматичного керування

5. Жураковський Я. Ю., Зарєчная А. Ю. Проектна оцінка надійності системи керування мотором

6. Жученко А. І., Дедю В. В. Критерії керування циклічністю роботи випарних установок та умови їх застосування

7. Чернов А. І., Кубрак А. І. Розрахунок перехідної характеристики системи за перехідною характеристикою об’єкта

8. Кваско М. 3., Піргач М. С., Жураковський Я. Ю. Папероробна машина як об’єкт керування масою 1 м2 і вологістю паперового полотна

9. Жученко А. І., Міщенко К. Ю. Загальна структурна схема керування якістю цукрового соку в процесі його упарювання

10. Жученко А. І., Данькевич А. О. Загальна структура системи керування режимом пуску екструдерів у виробництві полімерів

11. Кубрак А. І., Кобенок О. В. Визначення дискретної передавальної функції аналогового об’єкта

12. Шух Б. І., Коржик М. В. Математичне моделювання статики та динаміки холодильника дистиляту в технологічному процесі очищення стічних вод методом неперервної ректифікації

13. Ладієва Л. Р, Оніщенко В. О. Автоматизація технологічного процесу мембранної дистиляції

14. Арсенічев А. Л., Козаневич З. Я. Комбінована система регулювання температури мазуту на виході з печі термокрекінгу

15. Бобонич І. С., Ладієва Л. Р. Дослідження процесу очищення води поєднанням методу іскроерозійної коагуляції та процесу зворотного осмосу

16. Ярощук Л. Д., Поротнікова І. О., Піргач М. С. Багатоциліндрова картоноробна машина як об’єкт керування вологістю і товщиною картонного полотна

17. Ярощук Л. Д., Чегринець К. І. Задачі керування процесом екструзії в режимі нормальної експлуатації

18. Ярощук Л. Д., Гетюк В. А. Особливості автоматизації періодичних процесів переробки флотаційного концентрату сірчаної руди