П’ЯТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

П’ЯТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

2011

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 8-9 грудня 2011 року у м. Києві.

Видання містить тези доповідей П’ятої науково-практичної конференції студентів і магістрантів Інженерно-хімічного факультету Національного техніч-ного університету України «Київський політехнічний інститут».

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Білик О. Л., Ладієва Л. Р. Дослідження процесу первапорації як об’єкта керування

2. Бобонич І. С., Ладієва Л. Р. Дослідження процесу очистки води поєднанням процесів іскроерозійної коагуляції та зворотного осмосу

3. Бондаренко Ю. Г., Ярощук Л. Д. Імітаційне моделювання процесів каталітичного крекінгу

4. Жученко А. І., Гринь В. О. Математична модель процесу конверсії метану

5. Гурчик Г. І., Коржик М. В. Розроблення підсистеми формування оптимальної схеми пакетування керна печі Ачесона

6. Дзюба Є. В., Самсонов В. О. Автоматизація технологічного процесу виробництва ацетилену «карбідним методом»

7. Миленький В. В., Зеленський В. К. Автоматизація управління парогенератором

8. Ліснича Т. Г., Цапар В. С. Аналіз роботи випарних установок та постановка задачі оптимального керування

9. Жученко А. І., Міщенко К. Ю. Аналіз можливості використання нечітких систем для автоматизації випарних установок

10. Самсонов В. О., Оніщенко В. О. Автоматизація технологічного процесу виробництва етилового спирту «гідратацією етилену»

11. Панасевич О. І., Самсонов В. О. Автоматизація технологічного процесу виробництва меламіна з карбаміду і аміаку

12. Ярощук Л. Д., Раухвергер І. А. Визначення тривалості ферментації біоетанолу

13. Жученко А. І., Романенко В. О. Математична модель теплового режиму скловарної печі

14. Ярощук Л. Д., Савченко О. П. Дослідження задач керування продуктового відділення у цукровому виробництві

15. Миленький В. В., Филон В. А. Аналіз електролізних установок для отримання водню

16. Хрустальов І. Ф., Ладієва Л. Р. Постановка задачі оптимізації процесу зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі

17. Ярощук Л. Д., Чегринець К. І. Задачі керування для процесів виробництва кальцинованої соди

18. Жученко О. А., Чепелюк Л. К. Аналіз процесу скловаріння з точки зору визначення задач керування

19. Миленький В. В., Черьопкін Є. С. Аналіз методів осушення водню

20. Жученко О. А., Шевченко С. М. Дослідження режиму розігрівання одночерв’ячного екструдера

21. Кваско М. З., Піргач М. С., Шевчук Б. О. Система автоматичного керування процесом формування двошарового картону

22. Ладієва Л. Р., Ширма А. В. Математична модель процесу отримання концентрованої азотної кислоти

23. Ярощук О. В., Ковалевський В. М. Алгоритми з конфігурування структури для досліджень роботи мікропроцесорного ПІД-ругулятора