Піргач Микола Соловейович

Автоматизація виробничих процесів–2. Автоматизовані системи управління технологічними процесами: Метод. вказівки до практичних занять для студентів спеціальності „Обладнання лісового комплексу” (Методичні вказівки до виконання практичних робіт)
Автоматизація виробничих процесів–2. Автоматизовані системи управління технологічними процесами: Метод. вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності „Обладнання лісового комплексу” (Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт)
Автоматизація технологічних процесів галузі: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Методичні вказівки до виконання курсової роботи)
Спеціальні розділи теорії автоматичного керування (Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт)
Математичне моделювання систем і процесів (Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт)