ПЕРША НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПЕРША НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

2008

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 22 травня 2008 року у м. Києві.

Видання містить тези доповідей Першої науково-практичної конференції студентів і магістрантів Інженерно-хімічного факультету Національного техніч-ного університету України «Київський політехнічний інститут».

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Ладієва Л. Р., Анохіна Є. О. Моделювання та оптимальне керування плівковими апаратами роторного типу

2. Ведернікова О. О., Миленький В. В. Модель і методи побудови розкладів автоматизованих виробничих систем зі змінним портфелем замовлень

3. Кубрак А.І. Галецький О.В. Комп’ютерний розрахунок двовимірної системи автоматичного керування

4. Кубрак А. І., Дубік Р. М. Оптимальне керування тепловими процесами

5. Ярощук Л. Д., Жученко О. А. Дослідження алгоритмів ідентифікації параметрів моделі в адаптивній системі керування екструдером

6. Кваско М. З., Кваско Е. М., Клименко Т. В. Моделювання і оптимізація зв’язків у проектуванні систем централізованого керування технологічними процесами

7. Осіпа Р. А., Ліщенко В. М. Застосування мікропроцесорної техніки в системі керування процесом нейтралізації промислових стічних вод

8. Огороднік О. С., Аверіна Т. В., Жученко А. І. Дослідження якості апроксимації динамічних властивостей технологічних об’єктів

9. Кубрак А. І., Паламарчук С. Ю. Сплайнове згладжування експериментально отриманих перехідних характеристик

10. Рознюк К. М., Миленький В. В. Проблеми створення автоматизованої системи керування технологічним процесом сталеплавильних печей

11. Кубрак А. І., Сайчук В. Д. Комп’ютерне моделювання динаміки
системи з використанням додаткових імпульсів

12. Ладієва Л. Р., Скляренко П. В. Комп’ютерні алгоритми дослідження системи керування

13. Солодовнік Є. М., Аверіна Т. В., Жученко А. І. Розробка комп’ютерного практикуму з курсу «Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів»і

14. Самсонов В. О, Стопчак А. В, Чайкун А. М. Автоматизація газо- та нафтоналивних станцій

15. Кубрак А. І., Федорченко І. М. Комп’ютерне дослідження каскадної системи автоматичного керування

16. Кубрак А. І., Ханіцький М. А. Комп’ютерне моделювання систем цифрового керування аналоговими об’єктами

17. Жученко А. І., Цапар В. С. Математичне моделювання та оптимальне керування скловарними печами

18. Жученко А. І., Чес С. Ю. Розробка та дослідження системи керування випарними установками

19. Ярощук О. В., Ковалевський В. М. База даних «STUDENT EXPLORER