Освітня програма PhD (громадське обговорення)

Для громадського обговорення:

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Для громадського обговорення

Зауваження та пропозиції надсилайте на адресу: kafedra.ahv@gmail.com