Освітні програми

Технічні та програмні засоби автоматизації. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології.

Технічні та програмні засоби автоматизації. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології.

Технічні та програмні засоби автоматизації. Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології.