Освітні програми

Бакалаврат

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціалізація Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціалізація Комп’ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв

 

Магістратура

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другий (магістерський) рівень вищої освіти ступінь «магістр» спеціалізація Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв(2016)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другий (магістерський) рівень вищої освіти ступінь «магістр» спеціалізація Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв(2017)

Аспірантура

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності Автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології