Офіційні документи

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 20189 році.
Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році


Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році:

 1.  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського
 2.  Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році 
 3.  Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році
 4.  Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня«молодший спеціаліст» в 2019 році
 5.  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних фахових випробувань) при вступі на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»
 6. Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні
 7. Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського
 8. Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського
 9. Інформаційні матеріали приймальної комісії
 10. Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році
  Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році

  Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році
 11. Вартість навчання у 2018/2019 навчальному році
 12. Всеукраїнська олімпіада КПІ ім. Ігоря Сікорського з математики
 13. Всеукраїнська олімпіада КПІ ім. Ігоря Сікорського з фізики