Конференція АКІТ

На базі кафедри автоматизації хімічних виробництв щороку проводиться 2 науково-практичні конференції учасникам яких є студенти, аспіранти, молоді учені з України, Росії, Польщі, Німеччини та інших країн.

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Авто­ма­ти­за­ція та комп’ю­те­р­но-інтегровані технології».


Сторінка щорічної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів AKIT

Збірка тез доповідей науково-практичної конференції студентів АКІТ-2019 (4 грудня 2019 року)

Збірка тез доповідей міжнародної конференції АКІТ-2019(23–24 квітня 2019 року)

Збірка тез доповідей університецької конференції АКІТ-2018-зима- (5–6 грудня 2018 року)

Збірка тез доповідей міжнародної конференції АКІТ-2018(11-12  квітня 2018 року)


Архів конференції:

АКІТ — 2014

АКІТ — 2015

АКІТ — 2016

Всеукраїньська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Авто­ма­ти­за­ція та комп’ю­те­р­но-інтегровані технології».

Архів конференції:

АКІТ — 2011

АКІТ — 2012

АКІТ — 2013

Науково-прак­тична конференція студентів ІХФ «Авто­ма­ти­за­ція та комп’ю­те­р­но-інтегровані технології»

Архів конференції

ПЕРША НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2008

ДРУГА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2009

ТРЕТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2010

ЧЕТВЕРТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2010

П’ЯТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2011

ШОСТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2012

СЬОМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2013

ВОСЬМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2014

ДЕВ’ЯТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2015