Лукінюк Михайло Васильович

Загальні вимоги до виконання та оформлення розділу «Автоматизазація» в атестаційних роботах студентів ХТФ
Методичні вказівки до дипломного проектування 

Технол. вимiрювання та прилади в системах автоматизації хім-тех процесів (методичні вказівки до виконання курсової роботи)

Технол. вимiрювання та прилади в системах автоматизації хім-тех процесів (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт).

Метрологія (методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи)

Метрологія (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)

Промисловi засоби автоматизацii(довiдник) Бабiченко та iн

Промисловi засоби автоматизацii каталоги заводiв-виробникiв