Кваско Михайло Зіновійович

Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (Контрольні роботи)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (Методичні вказівки до виконання контрольних та практичних робіт)
Проектування систем керування (Контрольні роботи)
Проектування систем управління (Контрольні роботи)
Проектування систем управління (Конспект лекцій)
Проектування систем керування (Конспект лекцій)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизпції (Методичні вказівки до виконання курсового проекту)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизпції (Методичні вказівки до виконання контрольних і практичних робіт)
Проектування систем управління (Методичні вказівки до виконання курсового проекту)
Проектування систем управління-1. Проектування автоматичних систем (Методичні вказівки до виконання практичних занять)
Проектування систем управління-2. Розробка проектної документації (Методичні вказівки до виконання практичних занять)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизпції (Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи «Синтез цифрових регуляторів за методом Даліна»)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизпції (Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи «Синтез цифрових регуляторів за методом Калмана»)
Проектування систем управління (Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи) 
Проектування систем керування (Контрольні завдання)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (Контрольні завдання)
Автоматизація виробничих процесів–2. Автоматизовані системи управління технологічними процесами (Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт)
Автоматизація технологічних процесів галузі (Методичні вказівки до виконання курсової роботи)
Проектування систем управління (Конспект лекцій)
Комп’ютерні методи проектування систем автоматизації (Конспект лекцій)