Ковалевський Валерій Михайлович

Прикладне програмне забезпечення -1. Програмування мовою С (Методичні вказівки до самостійної роботи студентів )
Прикладне програмне забезпечення -2. Візуальне прикладне програмне забезпечення (Методичні вказівки до самостійної роботи студентів )
Прикладне програмне забезпечення -2. Візуальне прикладне програмне забезпечення (Методичні вказівки до виконання модульної контрльної роботи)
Прикладне програмне забезпечення -2. Візуальне програмування прикладних програм (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Методичні вказівки до дипломного проектування
Статичні характиристики і автоматизація технологічних процесів у виробництві тугоплавких неметалевих і сілікатних матеріалів (Методичні вказівки по виконанню розрахунково-графічної роботи)
Схема автоматизації технологічного процесу хімічного виробництва (Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи)
Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни “Технічні засоби автоматизації ”
Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни “Комп’ютерні технології – 3 та 4”
Методичні вказівки до лабораторних робіт з кредитного модуля «Програмування мовою С» курсу “Прикладне програмне забезпечення –1”
Методичні вказівки до практичних з кредитного модуля «Електричні системи керування» курсу “Технічні засоби автоматизації-2”
Методичні вказівки до виконання розграхунково-графічної роботи з кредитного модуля «Електричні елементи та пристрої автоматизації» курсу “Технічні засоби автоматизації-1”
Завдання і алгоритми команд для практикуму з візуального програмування прикладних програм в с++ builder курсу “Технології розробки програмного забезпечення” (Навчальний посібник)
Практикум по використанню компоненти mainmenu і обробки подій мишки в с++ builder при візуальному програмуванні прикладної програми до мнемосхеми технологічного процесу з хімічного виробництва
курсу “Технології розробки програмного забезпечення” (Навчальний посібник)