Коржик Михайло Володимирович

Апаратні засоби міропроцесорних систем (Методичні вказівки до виконання робіт комп’ютерного практикуму)
Програмовані логічні контролери (Методичні вказівки до виконання робіт комп’ютерного практикуму)
Програмні засоби моделювання систем керування (Методичні вказівки до виконання робіт комп’ютерного практикуму)
МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЗАСОБАМИ MATLAB (Навчальний посібник)
Сучасна теорія управління. Керування складними детермінованими системами: Лабораторний практикум