Магістратура

Теми магістерських дисертацій
Спеціальність-8.05020201- Автоматизоване управління технологічними процесами
Групи ЛА-51м

з\п

Магістрант
 
Назва магістерської роботи

Керівник

1 Блінда Дмитро Олександрович
Blinda Dmytro
Система керування процесом виробництва фенолу та ацетону через гідро перекис
The control system of the production process of phenol and acetone by hydroperoxide
к.т.н., доц. Жученко О.А.
2 Гладченко Олександр Олександрович
Hladchenko Oleksandr
Алготитмізація системи управління процесом промислового генератора ацетилену на основі використання мікроконтролера Arduino UNO
Algorithmic management systems control for process industrial generator acetylene through the use of a microcontroller  Arduino UNO
к.т.н., доц. Ковалевський В.М.
3 Гуза Катерина Михайлівна
Huza Kateryna
Розробка системи керування скубером з використанням WEB-технологій
Scrubber management system development using web- technologies
к.т.н., доц. Ковалюк Д.О.
4 Довбня Сергій Юрійович
Dovbnia Serhii
Система керування процесом мембранної дистиляції
Control system of membrane  distillation process
к.т.н., доц. Ладієва Л.Р.
5 Кабанова Анастасія Едуардівна
Kabanova Anastasiia
Система керування процесом абсорбції в умовах невизначеності
Absorbtion process control under uncertainty
к.т.н., доц. Ковалюк Д.О.
6 Костишин Ольга Володимирівна
Kostyshyn Olga
Керування процесом нагрівання ацетилену у виробництві нітрилу акрилової кислоти
Management  the process of heating acetylene in the production of acrylonitrile
к.т.н., доц. Ковалюк Д.О.
7 Олійник Валерій Валерійович
Oliinyk Valerii
Система керування процесом зневоднення і гранулювання в апараті з псевдо зрідженим шаром
Process control system dehydration and granulation of the machine fluidization layer
к.т.н., доц. Ладієва Л.Р.
8 Олійник Станіслав Васильович
Oliinyk Stanislav
Імітаційне моделювання та керування технологічними процесами у виробництві стиролу
Simulation modelling and control of technological processes in the production of styrene
к.т.н., доц. Ярощук Л.Д.
9 Остаповець Олена Дем’янівна
Ostapovets Olena
Автоматизація процесів керування графітацією у виробництві вуглецевих виробів
Automation of control processes of grafitation in carbon production
Зав.каф.АХВ, д.т.н., проф. Жученко А.І.
10 Черевко Леся Сергіївна
Cherevko Lesia
Автоматизація процесів керування пресуванням у виробництві вуглецевих виробів
Compression management process automation for carbon products manufacturing
Зав.каф.АХВ, д.т.н., проф. Жученко А.І.

Магістерські дисертації попередніх років

Ла-12

Блінда Дмитро: Автоматизація процесу виробництва фенолу та ацетону через гідроперекис. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Гошовська Оксана:  Автоматизація процесу отримання циклогексанолу гідруванням фенолу під тиском. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Дейчук Святослав: Автоматизація процесу одержання окису етилену прямим окисленням етилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Довбня Сергій: Автоматизація виробництва ацетальдегіду дегідратацією ацетилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Дубик Назар: Система автоматизації процесу виробництва окису етилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Кабанова Анастасія: Автоматизація виробництва окису етилену прямим окисленням етилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Леус Микола: Автоматизація процесу отримання синтетичного гліцерину. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Олійник Валерій: Система автоматизації виробництва оцтової кислоти окисленням ацетальдегіду. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Павлюк Віталій: Автоматизація процесу виробництва оцтового ангідриду. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Петрук Максим: Автоматизація процесу виробництва біогазу. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Савицька Тетяна: Автоматизація процесу виробництва вінілового спирту. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Ситурук Василь: Автоматизація процесу виробництва синильної кислоти. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Сінельник Ольга: Автоматизація процесу випарювання при виробництві нітрилу акрилової кислоти. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Філічев Олександр: Автоматизація процесу синтезу сечовини з двоступінчатою дистиляцією плаву. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Шаманавський Максим: Автоматизація технологічного процесу виробництва тарного картону на багатоциліндровій плоскосітковій картоноробній машині. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Ла-11

Антонюк Антов: Автоматизація технологічного процесу ректифікації дистиляту при стабілізації сирої нафти. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Бешимов Шахріян: Автоматизація технологічного процесу очищення стічних вод. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Гладченко Олександр: Система автоматизації технологічного процесу генератора з  промислового виробництва ацетилену за схемою карбід у воду. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Гуза Катерина: Автоматизація процесів очищення ацетилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Олійник Станіслав: Автоматизація випаровування рідин у виробництві стиролу. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Остаповець Олена: Автоматизація процесу очищення стиролу. Реферат: (Укр)(Eng). Дипломний проект.

Остапчук Олександр: Автоматизація технологічного процесу емульсійної сополімеризації бутадієну і стиролу. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Співак Владислав: Автоматизація технологічного процесу алкілування ізобутану бутиленами. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Фецак Тарас: Автоматизація технологічного процесу ректифікації алкілату. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Черевко Леся: Автоматизація процесу автоматизації алкілування бензолу пропіленом у рідкій фазі. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Янченко Ярослав: Автoмaтизaція технoлoгічнoгo прoцесу вирoбництвa aзoтнoї кислoти. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Бакалаври 2015 року випуску (заочники)

Ла-12

Бакалаври 2015 року випуску (Заочники)

Зла-11

Балан Максим:  Автоматизація технологічного процесу виробництва тарного картону на багатоциліндровій плоско сітковій картоноробній машині. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Глечик Андрій:  Автоматизація процесу виробництва поліпропілену. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Зімін Дмитро:  Автоматизація технологічного процесу виробництва азотної кислоти. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Момотом  Володимир:  Автоматизація процесу виробництва стиролу. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Пархоменко Андрій:  Aвтоматизація процесу добування етаналю гідратацією етину . Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Рачківський Микола: Автоматизація трубчастої печі для гідроочищеннянафтових масел. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Ступак Дмитро:  Автоматизація установки з рухомим шаром каталізатора. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Фурман Богдан:  Автоматизація установки випалювання колчедану. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Цихан Володимир:  Автоматизаціія процесу сушки тирси в барабаній сушарці. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Черниш Тетяна: Автоматизаціія процесу вирбництва полівінілацетату. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Шейко Дмитро:  Автоматизація процесу очищстки стічних вод. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Янченко Ярослав:  Автоматизація технологічного процесу виробництва азотної кислоти. Реферат (Укр) (Eng). Дипломний проект.

Магістри 2015 року випуску (стаціонар)

Ла-31М

Арсенічев Артем: Автоматизація процесів керування скловарню піччю у виробництві склотари. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Брох Даніїл: Моделювання та створення системи керування випарника у процесі виробництва біодизелю. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Кононенко Андрій: Система керування тепловим режимом випарника у процесі виробництва поліізобутилену. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Колесник Микола: Оптимальна система керування процесом гранулювання .Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Кривопишин Тарас: Система керування реактором синтезу карбаміду. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Маховський Денис: Автоматизація процесу обгумування дроту для бртових кілець в екструдері у виробництві шин. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Носов Андрій: Система керування процесом випарювання амаічної селітри. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Пилипчук Олександр: Автоматичне керування формуванням двошарового картонного полотна на плоскосітковій картонній машині  Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Сиз Олександр: Система керування процесом екструзії полімерів у режимі нормального функціонування . Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Черніков Олекандр: Розробка компютерної системи керуваня технологічними процесами та тренінгу персоналу у виробництві азотної кислоти . Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Чубаров Павло: Система керування полімеризаціною колонною у виробництві різних марок продукту. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Шабатин Дмитро: Автоматизація процесів керування хімічним реактором у виробництві білої сажі. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Бакалаври 2015 року випуску (стаціонар)

Ла-12

Блінда Дмитро: Автоматизація процесу виробництва фенолу та ацетону через гідроперекис. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Гошовська Оксана: . Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Дейчук Святослав: Автоматизація процесу одержання окису етилену прямим окисленням етилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Довбня Сергій:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Дубик Назар: Система автоматизації процесу виробництва окису етилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Кабанова Анастасія: Автоматизація виробництва окису етилену прямим окисленням етилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Леус Микола: Автоматизація процесу отримання синтетичного гліцерину. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Олійник Валерій: Система автоматизації виробництва оцтової кислоти окисленням ацетальдегіду. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Павлюк Віталій:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Петрук Максим:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Савицька Тетяна:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Ситурук Василь: Автоматизація процесу виробництва синильної кислоти. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Сінельник Ольга: Автоматизація процесу випарювання при виробництві нітрилу акрилової кислоти. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Філічев Олександр:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Шаманавський Максим:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Ла-11

Антонюк Антов:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Бешимов Шахріян:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Гладченко Олександр: Система автоматизації технологічного процесу генератора з  промислового виробництва ацетилену за схемою карбід у воду. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Гуза Катерина: Автоматизація процесів очищення ацетилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Олійник Станіслав:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Остаповець Олена “Автоматизація процесу очищення стиролу”  Реферат: (Укр)(Eng). Дипломний проект.

Остапчук Олександр:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Співак Владислав:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Фецак Тарас:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Черевко Леся: Автоматизація процесу автоматизації алкілування бензолу пропіленом у рідкій фазі. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Янченко Ярослав:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Магістри 2015 року випуску (стаціонар)

Ла-31М

Арсенічев Артем: Автоматизація процесів керування скловарню піччю у виробництві склотари. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Брох Даніїл: Моделювання та створення системи керування випарника у процесі виробництва біодизелю. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Кононенко Андрій: Система керування тепловим режимом випарника у процесі виробництва поліізобутилену. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Колесник Микола: Оптимальна система керування процесом гранулювання .Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Кривопишин Тарас: Система керування реактором синтезу карбаміду. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Маховський Денис: Автоматизація процесу обгумування дроту для бртових кілець в екструдері у виробництві шин. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Носов Андрій: Система керування процесом випарювання амаічної селітри. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Пилипчук Олександр: Автоматичне керування формуванням двошарового картонного полотна на плоскосітковій картонній машині  Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Сиз Олександр: Система керування процесом екструзії полімерів у режимі нормального функціонування . Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Черніков Олекандр: Розробка компютерної системи керуваня технологічними процесами та тренінгу персоналу у виробництві азотної кислоти . Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Чубаров Павло: Система керування полімеризаціною колонною у виробництві різних марок продукту. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Шабатин Дмитро: Автоматизація процесів керування хімічним реактором у виробництві білої сажі. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Бакалаври 2015 року випуску (стаціонар)

Ла-12

Блінда Дмитро: Автоматизація процесу виробництва фенолу та ацетону через гідроперекис. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Гошовська Оксана: . Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Дейчук Святослав: Автоматизація процесу одержання окису етилену прямим окисленням етилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Довбня Сергій:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Дубик Назар: Система автоматизації процесу виробництва окису етилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Кабанова Анастасія: Автоматизація виробництва окису етилену прямим окисленням етилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Леус Микола: Автоматизація процесу отримання синтетичного гліцерину. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Олійник Валерій: Система автоматизації виробництва оцтової кислоти окисленням ацетальдегіду. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Павлюк Віталій:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Петрук Максим:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Савицька Тетяна:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Ситурук Василь: Автоматизація процесу виробництва синильної кислоти. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Сінельник Ольга: Автоматизація процесу випарювання при виробництві нітрилу акрилової кислоти. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Філічев Олександр:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Шаманавський Максим:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Ла-11

Антонюк Антов:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Бешимов Шахріян:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Гладченко Олександр: Система автоматизації технологічного процесу генератора з  промислового виробництва ацетилену за схемою карбід у воду. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Гуза Катерина: Автоматизація процесів очищення ацетилену. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Олійник Станіслав:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Остаповець Олена “Автоматизація процесу очищення стиролу”  Реферат: (Укр)(Eng). Дипломний проект.

Остапчук Олександр:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Співак Владислав:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Фецак Тарас:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Черевко Леся: Автоматизація процесу автоматизації алкілування бензолу пропіленом у рідкій фазі. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Янченко Ярослав:. Реферат (Укр)(Eng). Дипомний проект.

Магістри 2015 року випуску (стаціонар)

Ла-31М

Арсенічев Артем: Автоматизація процесів керування скловарню піччю у виробництві склотари. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Брох Даніїл: Моделювання та створення системи керування випарника у процесі виробництва біодизелю. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Кононенко Андрій: Система керування тепловим режимом випарника у процесі виробництва поліізобутилену. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Колесник Микола: Оптимальна система керування процесом гранулювання .Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Кривопишин Тарас: Система керування реактором синтезу карбаміду. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Маховський Денис: Автоматизація процесу обгумування дроту для бртових кілець в екструдері у виробництві шин. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Носов Андрій: Система керування процесом випарювання амаічної селітри. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Пилипчук Олександр: Автоматичне керування формуванням двошарового картонного полотна на плоскосітковій картонній машині  Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Сиз Олександр: Система керування процесом екструзії полімерів у режимі нормального функціонування . Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Черніков Олекандр: Розробка компютерної системи керуваня технологічними процесами та тренінгу персоналу у виробництві азотної кислоти . Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Чубаров Павло: Система керування полімеризаціною колонною у виробництві різних марок продукту. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація

Шабатин Дмитро: Автоматизація процесів керування хімічним реактором у виробництві білої сажі. Реферат(Укр)(Eng). Магістерська дисертація