Дисертації магістрів

2018 року випуску

 1. Алєксєєнко Світлана Юріївна “Алгоритми інформаційної технології для імітаційного моделювання та регулювання параметрів процесу переробки вторинного нафтового дистиляту”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ковалевський В.М.

 2. Борзєнкова Світлана Володимирівна “Моделювання та оптимальне керування процесами зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі”. Науковий керівникк.т.н., доц. Ладієва Л.Р.

 3. Волощук Марія Григорівна “Автоматизація процесів керування графітування вуглецевих виробів”. Науковий керівник зав.каф.АХВ, д.т.н., проф. Жученко А.І.

 4. Гоч Ярослава Олександрівна “Автоматизація процесу пресування у виробництві вуглецевих виробів”. Науковий керівник зав.каф.АХВ, д.т.н., проф. Жученко А.І.

 5. Долинюк Богдан Сергійович “Система керування технологічним процесом отримання стиролу”. Науковий керівник к.т.н., доц. Миленький В.В.

 6. Зань Олександр Вікторович “Система керування процесом сополімеризації бутадієну та стиролу”. Науковий керівник к.т.н., доц. Миленький В.В.

 7. Корж Андрій Петрович “Система керування процесом графітування у печах Ачесона”. Науковий керівник к.т.н., доц. Жученко О.А.

 8. Попович Наталія Вікторівна “Ситуаційний аналіз в системі автоматизації виробництва розведеної азотної кислоти”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ярощук Л.Д.

 9. Попович Ольга Вікторівна “Керування якістю продукції в системі автоматизації виробництва глинозему”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ярощук Л.Д.

 10. Савицька Тетяна Віталіївна “Моделювання і оптимальне керування процесом мембранної дистиляції”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ладієва Л.Р.

 11. Тугай Євгенія Вікторівна “Система керування процесом прожарювання коксу та антрациту в обертовій барабанній печі”. Науковий керівник к.т.н., доц. Жученко О.А.

 12. Усманов Дмитро Олегович “Багаторівнева система управління виробництвом безперервного хлорування бензолу”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ковалюк Д.О.

 13. Цвіль Андрій Андрійович “Система керування випарним реактором у процесі виробництва нітриту калію”. Науковий керівник к.т.н., доц. Ковалюк Д.О.

 14. Яременко Сергій Віталійович “Автоматизація електрознесолювальної установки у нафтопереробному виробництві”. Науковий керівник к.т.н., доц. Цапар В.С.

 

2017 року випуску

 1. Черевко Леся Серіївна “Автоматизація процесу керування формуванням вуглецевих виробів“. Науковий керівник д.т.н., проф. Жученко А.І.
 2. Остаповець Олени Дем’янівни “Автоматизація процесу керування графітацією вуглецевих виробів“. Науковий керівник д.т.н., проф. Жученко А.І.
 3. Олійник Валерій Валерійович “Система керування процесом зневоднення і гранулювання в апараті з псевдо зрідженим шаром“. Науковий керівник к.т.н., доц. Ладієва Л.Р.