ДРУГА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ДРУГА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

2009

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 23 квітня 2009 року у м. Києві.

Видання містить тези доповідей Другої науково-практичної конференції студентів і магістрантів Інженерно-хімічного факультету Національного техніч-ного університету України «Київський політехнічний інститут».

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Кваско М. З., Клименко Т. В. Автоматизована система екологічної оцінки роботи багатокорпусних випарних установок

2. Кошелев Д. Ю., Самсонов В. О., Крохмаль Н. В. Система диспетчерського керування віддаленими об’єктами

3. Ладієва Л. Р., Дубік Р. М., Прокоф’єв О. М. Математична модель процесу розділення неоднорідних рідких систем

4. Лебедєв В. Є., Миленький В. В. Використання сонячної енергетики – актуальний напрямок в енергозабезпченні країни

5. Лящук А. Я., Миленький В. В. Основні поняття OLAP

6. Миленький В. В., Трофімов Д. М. Керування параметрами лазерної обробки матеріалів

7. Мироненко В. М., Жученко А. І. Автоматизація системи керування процесом випалювання керамічних виробів

8. Піргач М. С., Жихарєва А. В. Структурний аналіз системи автоматичного керування напірним ящиком з повітряною подушкою

9. Раухвергер І. А., Ковалевський В. М. Візуалізація навчально-методичної інформації в комп’ютерно-мікропроцесорній навчальній системі

10. Слюсар А. В., Ковалевський В. М. Модель реактора-амонізатора для інтегрованої комп’ютерно-мікропроцесорної навчальної системи

11. Цимейко Р. О., Жученко А. І. Математичне моделювання процесів скловаріння

12. Ярощук Л. Д., Савельченко Д. Г. Математичні моделі для системи керування очищенням шахтної води