ДЕВ’ЯТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ДЕВ’ЯТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

2015

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 9-10 грудня 2015 року у м. Києві.

Видання містить тези доповідей Дев’ятої науково-практичної конференціїстудентів і магістрантів Інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Борзєнкова С. В., Ладієва Л. Р. Система керування роботою випарника в процесі деструктивної перегонки мазутів та гудронів

2. Корж А. П., Ярощук Л. Д. Визначення структури системи керування якістю гасу у стабілізаційній колоні

3. Жибер В. Ю., Ладієва Л. Р. Контроль віддаленого керування трубчастою піччю на платформі Arduino Nano

4. Загоруй С. В., Бородін В. І. Схема автоматизації ректифікаційної колони у процесі очищення стиролу

5. Зань О. В., Бородін В. І. Параметрична схема сополімеризації бутадієну та стиролу

6. Волощук М. Г., Жученко А. І. Параметрична схема процесу графітації

7. Жученко А. І., Гоч Я. О. Використання нейронних мереж при побудові системи керування екструдером

8. Ладієва Л. Р., Дубик Н. М. Система керування процесом ректифікації у процесі отримання окису етилену

9. Попович О. В., Ярощук Л. Д. Дослідження процесу виробництва глинозему методом спікання на викиди

10. Алєксєєнко С. Ю., Ковалевський В. М. Статичні властивості технологічних апаратів у процесі переробки нафтового дистиляту

11. Тугай Є. В., Лукінюк М. В. Автоматизація процесу синтезу хлористого вінілу гідрохлоруванням ацетилену в газовій фазі

12. Гуза К. М., Ярощук Л. Д. Нейронні мережі та моделювання об’єктів керування в системі очищення ацетилену

13. Ладієва Л. Р., Олійник В. В. Математичне моделювання процесу зневоднення і гранулювання в апараті псевдозрідженого шару

14. Федоренко О. Ю., Бородін В. І. Параметрична схема ректифікаційної колони процесу виробництва етилового спирту

15. Гладченко О. О., Ковалевський В. М. Конфігурування блоків регулятора МІК-25 МІКРОЛ для схеми автоматизації процесу генератора ацетилену

16. Ладієва Л. Р., Дубицька К. І. Автоматизація процесу платформінгу з рухомим шаром каталізатора

17. Кравченко І. Ю., Лукінюк М. В. Автоматизація процесу первинного гранулювання у виробництві поліетилену високого тиску

18. Олійник С. В., Ярощук Л. Д. Використання нейронних мереж для автоматизації випарювання етилбензолу

19. Ладієва Л. Р., ПушкарьовМ. А. Оптимальне керування колоною ректифікації

20. Попович Н. В., Ярощук Л. Д. Обґрунтування структури системи автоматизації виробництва розведеної азотної кислоти

21. Черьопкін Є. С., Пінкас Т. В. Аналіз технологічного процесу омилення як об’єкта автоматичного керування

22. Момотенко Д. О., Ладієва Л. Р. Моделювання процесу контактної мембранної дистиляції

23. Дягілєва Н. В., Жученко О. А. Аналіз процесу електрокальцинації, як об’єкта математичного моделювання

24. Сполович Р. Ю., Кубрак А. І. Визначення передавальних функцій за системою звичайних диференціальних рівнянь у канонічній формі

25. Вишневський В. О., Бородін В. І. Оптимальна система керування ацетиленовим генератором

26. Кубрак А. І., Задворний Б. В. Розрахунок частотних характеристик за системою звичайних диференціальних рівнянь

27. Комендант О. О., Ярощук Л. Д. Визначення інформаційних потоків для випробовування імітаційної моделі виробництва мастил на мильних загусниках

28. Турченко С. В., Козаневич З. Я. Реактор для одержання хлористого вінілу як технологічний об’єкт керування

29. Коротинський А. П., КоржикМ. В. Керування процесом виробництва мастил на основі мильних загусників

30. Скобеліна М. І., Ковалюк Д. О. Алгоритм побудови робастного регулятора методом Н∞

31. Скоробогатова А. І., Жураковський Я. Ю. Автоматизована система керування температурним режимом пастеризаційно-охолоджувальної установки з метою зниження енерговитрат

32. Хібеба М. Г., Жученко А. І. Задачі автоматизації процесу обпалювання заготовок у виробництві графітованих електродів

33. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Моделювання роботи триколонного шнекового розчинника з використанням теорії нечітких множин

34. Бевзюк Л. Л., Жученко А. І. Задачі автоматизації процесу графітування електродної продукції

35. Новіков А. Д., Кубрак А. І. Оптимальна система керування процесом ректифікації алкілату

36. Черьопкін Є. С., Жученко А. І. Використання блока автоналаштування параметрів ПІД-регулятора в LABVIEW

37. Жураковський Я. Ю., Долинюк Б. С. Параметрична схема контактного апарата у виробництві стиролу дегідруванням етилбензолу

38. Луценко Д. Л., Ярощук Л. Д. Розробка нечіткої схеми керування температурою у реакторі конверсії

39. Потіп А. С., Коржик М. В. Автоматизація технологічного процесу лужного очищення дизельного палива

40. Сташкевич П. М., Бондарева В. А., Пікуль О. К. Вимірювання рівня сипкого матеріалу

41. Денисенко О. Ю., Жураковський Я. Ю. Комбінована система регулювання параметрів дозатора маси у полімеризації ізобутилену

42. Остапенко В. О., Коржик М. В. Автоматизація технологічного процесу ізомеризації н-бутану в ізобутан

43. Саміляк М. С., Черьопкін Є. С. Параметричний аналіз хлоратора як об’єкта автоматичного керування

44. Миленький В. В., Оніщенко В. О. Використання теорії багатовимірного аналізу в побудові імітаційних систем керування

45. Нагола Є. В., Коржик М. В. Автоматизація регулювання параметрів котельної установки ДКВР-10

46. Піргач М. С., Жураковський Я. Ю. Дослідження впливу зміни концентрації маси у напірному ящику на стабільність маси 1 м2 паперового полотна на накаті папероробної машини

47. Савицький Ф. В., Козаневич З. Я. Колона очищення метилового спирту-сирцю від диметилового ефіру як об’єкт керування