Бородін Валерій Іванович

Проектування систем автоматизації – 1. Надійність і діагностування (Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів)
Нечіткі множини у системах керування (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)
Сучасна теорія управління. Керування складними детермінованими системами: Лабораторний практикум