АКІТ — 2015

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ

АКІТ – 2015

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 15-16 квітня 2015 року у м. Києві.

АКІТ 2015

Наведені матеріали висвітлюють сучасні підходи та методи автоматизації виробничих процесів, математиному моделюванні технологічних об’єктів, дослідженні та синтезі сучасних комп’ютерних систем керування.

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Гладченко О. О., Ковалевський В. М. Схема автоматизації для керування мікропроцесорним контролером процесом у генераторі ацетилену

2. Фецак Т. В., Кваско М. З. Автоматизація технологічного процесу ректифікації алкілату

3. Корчовний С. В., Коржик М. В. Система керування нейтралізацією кислоти в апараті ВТН у виробництві аміачної селітри

4. Олійник С. В., Козаневич З. Я. Комбінована система регулювання випарника етилбензолу у виробництві стиролу

5. Ладієва Л. Р., Олійник В. В. Математичне моделювання реактора з мішалкою

6. Жученко А. І., Цапар В. С., Волощук М. Г. Дослідження впливу періодівперемикання пальників на однорідність температурного поля скловарної печі

7. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Модуль для графічного відображення у часі графіка значень параметра, вимірюваного приладом ІТМ-11

8. Носов А. О., Миленький В. В., Кваско М. З. Використання двоконтурної системи для керування випарною установкою

9. Алєксєєнко С. Ю., Ковалевський В. М. Контури регулювання у схемі автоматизації процесу виділення нижчих парафінів з нафтового дистиляту

10. Жученко А. І., Міщенко К. Ю. Виробництво цукру із цукрового буряка з точки зору керування кольоровістю

11. Савицька Т. В., Лукінюк М. В. Деякі особливості автоматизації процесів ректифікації

12. Ковалюк Д. О., Кабанова А. Е. Моделювання статичного режиму абсорбера в процесі очищення окису етилену

13. Жученко А. І., Черевко Л. С. Параметрична схема процесу алкілування бензолу пропіленом у рідкій фазі

14. Фещенко Р. В., Ковалевський В. М. Комп’ютерний тренажер для конфігурування мікропроцесорного ПІД-регулятора у контурі керування

15. Ковалюк Д. О., Чубаров П. М. Нейромережева система керування температурним режимом полімеризаційної колони

16. Жученко А. І., Остаповець О. Д. Параметрична схема ректифікаційної колони процесу очищення стиролу

17. Лутай А. М., Полковенко Б. Т., Клімчук О. С. Програмно-технічна реалізація металографічної цифрової USB-мікроскопії

18. Піргач М. С., Жураковський Я. Ю., Кваско М. З. Аналіз мокрої частини універсальної папероробної машини з одним змішувальним насосом як обʼєкта керування

19. Жученко О. А., Сиз О. Р. Система керування тепловим режимом процесу екструзії полімерів

20.Гуза К. М., Ярощук Л. Д. Використання системного аналізу для визначення структури схеми автоматизації

21. Жученко А. І., Цапар В. С., Шабатин Д. І. Математична модель хімічних перетворень у реакторі неперервної дії

22. Ладієва Л. Р., Дубик Н. М. Математичне моделювання ректифікаційної колони

23. Піргач М. С., Жураковський Я. Ю., Кваско М. З. Аналіз мокрої частини універсальної папероробної машини з двома змішувальними насосами як обʼєкта керування

24. Момотенко Д. О., Ладієва Л. Р. Оптимальне керування процесом адсорбції

25. Сташкевич П. М., Ладієва Л. Р., Лукінюк М. В., Фецак Т. В. Керування фільтрами вловлювання технічного вуглецю

26. Довгалюк Б. П., Жуков А. Ю. Автоматизована система контролю теплового стану нижньої частини доменної печі

27.Арсенічев А. Л., Цапар В. С. Ієрархічна структура системи керування скловарною піччю

28. Ладієва Л. Р., Пушкарьов М. А. Математичне моделювання кубового залишку колони ректифікації в процесі фракційної перегонки нафти

29. Жибер В. Ю., Ладієва Л. Р. Математичне моделювання трубчастої печі у процесі гідроочищення нафтових олив

30. Бородін В. І., Ярощук Л. Д. Створення SCADA системи для колони синтезу аміаку

31. Жмаченко В. П., Коржик М. В. Ідентифікація об’єктів без самовирівнювання

32. Антонюк А. С., Коржик М. В. Автоматизація процеcу ректифікації дистиляту у процесі стабілізації сирої нафти

33. Кривопишин Т. М., Ладієва Л. Р. Проектування робастного Н∞-регулятора у сиcтемі керування реактором синтезу карбаміду

34. Кубрак А. І., Пилипчук О. Г. Визначення оптимальної маси паперу

35. Жученко О. А., Кононенко А. Д. Система керування тепловим режимом випарника у процесі виробництва поліізобутилену

36. Ковалюк Д. О., Сінельник О. В. Математичне моделювання процесу адсорбції побічних компонентів

37. Жученко А. І., Черьопкін Є. С. Програмна реалізація оптимального температурного графіка прогрівання паперового полотна

38. Комендант О. О., Ярощук Л. Д. Реалізація алгоритму керування у виробництві мастил з контактором на базі MATHLAB SIMULINK

39. Modzelewska D., Dołhańczuk-Śródka A. Metodyka pomiarów aktywności radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza

40. Співак В. В., Коржик М. В. Процес алкілування ізобутану бутиленами

41. Арсенічев А. Л., Цапар В. С. Нечіткий регулятор в автоматичній системі керування температурним режимом скловарної печі

42. Маховський Д. С., Миленький В. В., Мікульонок І. О. Режим «Пуск» після зупинки заповненого екструдера

43. Кубрак А. І., Пилипчук. О. Г. Визначення оптимального проміжку між дисками млина у процесі розмелювання маси високої концентрації

44. Брох Д. В., Ярощук Л. Д. Математичне моделювання та керування процесом переетерифікації у виробництві біодизеля

45. Жученко А. І., Черьопкін Є. С. Слідкувальна система керування процесом прогрівання паперового полотна

46. Захарчук А. С., Жураковский Я. Ю. Використання LabVIEW в автоматизації лабораторних стендів

47. Ситніков О. В., Блінда Д. О. Оптимальна система керування у виробництві фенолу та ацетону через гідроперекис

48. Колесник М. В., Ладієва Л. Р. Оптимальна система керування процесом гранулювання у псевдозрідженому шарі

49. Фешанич Л. І. Використання DF-методів для вдосконалення інформаційного забезпечення системи автоматичного керування

50. Миленький В. В., Колпаков В. В., Черніков О. А. Модуль тренінгу технологічного персоналу та оцінка достовірності інформації, що вводиться оператором у систему керування технологічним процесом

51. Жураковський Я. Ю., Петрук М. О. Використання SCADA систем у автоматизації технологічних процесів на прикладі RealFlex

52. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В., Мозок Є. М., Лістратенко К. О. Online фіксація параметрів потоку

53. Довбня С. Ю., Жураковський Я. Ю. Оптимізація роботи теплообмінника підігрівання розчину ацетальдегіду і оцтової кислоти

54. Жученко А. І., Данькевич А. О. Модульний підхід до математичного моделювання теплового режиму роботи екструдера у переробці гранульованих матеріалів

55. Роман В. І., Матіко Ф. Д. Удосконалення математичної моделі багатоканального ультразвукового витратоміра

56. Куліш В. І. Формування інформаційних потоків у системі оцінки ефективності підприємств хімічної промисловості

57. Мікульонок І. O., Черніков О. А., Миленький В. В., Колпаков В. В. Розроблення моделі оптимального виробничого циклу підприємств із гібридним технологічним ланцюгом

58. Шейкус А. Р., Левчук И. Л., Тришкин В. Я. Подвижное управление процессами ректификации

59. Ситарук В. В., Ситніков О. В. Математичне моделювання насадкового абсорбера для процесу отримання синильної кислоти