АКІТ — 2013

IІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ, СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

АКІТ – 2013

Конференція відбулася в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 17-18 квітня 2013 року у м. Києві.

АКІТ 2013

Наведені матеріали висвітлюють сучасні підходи та методи автоматизації виробничих процесів, математиному моделюванні технологічних об’єктів, дослідженні та синтезі сучасних комп’ютерних систем управління.

На даній конференції було розгянуто такі теми:

1. Мацуй А. М., Кондратець В. О. Математичне моделювання технологічних процесів у завитковому живильнику

2. Шабатин Д. І., Козаневич 3. Я. Хімічний реактор як технологічний об’єкт керування для отримання білої сажі

3. Мельник Л. М., Усов В. В. Застосування аналізу часових рядів для прогнозування рівня вібрації гідрогенераторів

4. Рубіженко Д. І., Ковалевський В. М. Алгоритми для програмної імітації роботи контура регулювання параметра об’єкта керування

5. Кривопишин Т. М., Ладієва Л. Р. Математична модель реактора синтезу плаву карбаміду

6. Брох Д. В., Козаневич 3. Я. Випарник як технологічний об’єкт керування в процесі деструктивної переробки мазутів та гудронів

7. Сиротенко М. О. Пошук оптимальної схеми розміщення індикаторних пристроїв в мережі 10 кВ

8. Ладієва Л. Р., Оніщенко В. О. Автоматизація технологічного процесу мембранної дистиляції

9. Грибков С. В., Олійник Г. В. Планування вантажних перевезень для харчових підприємств з використанням мурашиного алгоритму

10. Дмитриева О. А., Гуськова В. Г., Гуськова Н. Г. О параллельном управлении шагом на основе генерации вложенных стадийных методов

11. Євтух П. С., Липницький В. В. Оцінювання потреб і розроблення систем прогнозування водопостачання міста на основі нечіткої логіки

12. Ковалюк Д. О., Сімороз К. О. Автоматизація процесу виробництва технічного вуглецю термічним розкладом

13. Арсенічев А. Л., Козаневич 3. Я. Статична характеристика трубчастої печі за лінійного розподілення температури мазуту

14. Ладієва Л. Р., Сташкевич П. М., Новосельський Ю. Г., Шостак Р. С. Пошук оптимального стану об’єкта з використанням мікропроцесорного контролера Реміконт Р-1З0

15. Хімко Н. І., Федоришин Р. М. Математична модель кульового барабанного млина

16. Жураковський Я. Ю., Маховський Д. С. Регулювання температури в камерній циркуляційній печі

17. Кононенко А. Д., Жученко О. А., Анікеєв О. О. Аналіз процесу виробництва поліізобутилену як об’єкта автоматизації

18. Ярощук Л. Д., Поротнікова І. О., Піргач М. С. Статистична обробка інформації під час сканування властивостей паперового полотна

19. Пилипчук О. Г., Ярощук Л. Д. Дослідження аварійних ситуацій у виробництві картону для формування бази знань експертної системи

20.Насонкін П. О., Ковалевський В. М. Алгоритми регулювання співвідношення параметрів розпилювальної сушарки

21. Білик О. Л., Миленький В. В. Розробка програми автоматичного створення документа специфікації ТЗА до схеми автоматизації

22. Ладієва Л. Р., Жученко А. І., Клімук М. Г. Математична модель контактної мембранної дистиляції

23. Ярощук Л. Д., Поротнікова І. О., Піргач М. С. Аналітичне конструювання багатовимірного регулятора параметрів картонного полотна

24. Брох Д. В., Цапар В. С. Дослідження методів налагодження ПІ-регулятора системи керування процесом деструктивної переробки мазутів та гудронів

25. Шабатин Д. І., Цапар В. С. Дослідження замкненої системи керування процесом виробництва білої сажі на стійкість

26. Ладієва Л. Р., Піргач М. С., Ширма А. В. Оптимальне керування хімічним реактором

27.Матіко Ф. Д., Матіко Г. Ф. Моделювання витоків газу із підземного газопроводу на основі газодинамічної дросельної структури

28. Кубрак А. І., Зарєчная А. Ю. Комп’ютерний алгоритм оптимізації цифрової системи каскадного регулювання

29. Іваниця В. П., Ковалевський В. М. Дослідження динамічних властивостей повітряного нагрівача як теплового об’єкта керування

30. Ярощук Л. Д., Жученко О. А., Олійник Ю. К., Чегринець К. І. Особливості створення імітаційної моделі системи автоматизації екструдера засобами МаtlаЬ

31. Мироненко О. М., Ладієва Л. Р. Автоматизація процесу зневоднення та гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару

32. Миленький В. В., Мироненко Ю. М. Автоматизація технологічного процесу ректифікації суміші вуглеводнів у процесі алкілування ізобутану

33. Казак В. Н., Бабенко А. Е., Горбач О. К., Лозинская А. Г. Синтез системы диагностирования состояния внешних обводов самолета в полете

34. Дзюба Є. В., Ярощук Л. Д. Використання бездротових рішень в автоматизованих системах керування технологічними процесами

35. Михальова М. С., Безносик Ю. О. Моделювання роботи біоставків Чорнобильської АЕС

36. Мазуркевич Н. Ф., Безносик Ю. О. Прогнозування екологічних ризиків на основі теорії нечітких множин та аналізу ієрархій

37. Безсінний Д. В., Бугаєва Л. М. Дослідження впливу діаметра соплового отвору зрошувача на процес пиловловлювання

38. Марколенко Т. Д., Тодорцев Ю. К. Аналіз систем регулювання економічності процесу спалювання природного газу

39. Губатюк О. С. Використання нечіткої логіки для визначення місць встановлення нелінійних обмежувачів перенапруги

40. Топорівський Б. П. Віртуальна реальність та її застосування

41. Конахевич Д. В. Інформаційна система обліку виконання науково-дослідних робіт

42. Голубець Т. Г. Програмне забезпечення як послуга

43. Танасюк А. О., Ковалевський В. М. Алгоритм проектування контурів керування мікропроцесорного контролера у схемі автоматизації

44. Фещенко Р. В., Ковалевський В. М., Кубрак А. І. Алгоритми моделювання режиму роботи регулятора МТК-21 у контурі регулювання

45. Поремський Ю. В., Васьковський О. В., Сотнікова А. С. Метод попарного тестування в процесі контролю якості програмного продукту

46. Савків В. Б, Проць Я. І, Скочиляс В. В., Федорів П. С. Числове моделювання струминних захоплювальних пристроїв у середовищі ОрепFОАМ

47. Глушко О. В., Ткачев Р. Ю., Денищик С. С. Структурно-параметрическая идентификация дистилляционной колонны

48. Владимирский А. А., Ткачев Р. Ю. Моделирование работы системы автоматического управления переключением воздухонагревателей

49. Виноградов Є. В., Жигір О. М., Жигір А. Д. Моделювання процесу отримання етиленоксиду в програмному середовищі Chemcad

50. Жученко А. І., Міщенко К. Ю. Дослідження нечіткого регулятора у системі керування кольоровістю цукрового соку в процесі упарювання

51. Шепетюк Ю. С., Верлань А. А. Тнформаційно-аналітична система обробки даних, підтримки та формування звітності в медичних і діагностичних центрах

52. Жученко А. І., Дедю В. В. Алгоритм керування циклічністю роботи випарних установок

53. Бобонич І. С. Ладієва Л. Р. Математична модель процесу зворотного осмосу

54. Миленький В. В., Носов А. О. Математичне моделювання процесу випарювання аміачної селітри

55. Жученко А. І., Данькевич А. О. Керування режимом пуску екструдерів на основі нечіткої логіки