Міжнародний офіс

Основними напрямками міжнародної діяльності кафедри автоматизації хімічних виробництв є:

  • — Міжнародне науково-технічне співробітництво
  • — Надання освітніх послуг іноземним громадянам
  • — Проведення міжнародних науково-практичних конференцій
  • — Участь науковців кафедри у міжнародних заходах
  • — Публікація наукових робіт закордоном

TEMPO

Кафедра приймає активну участь в проекті ТЕМПО за програмою Європейського Союзу «Erasmus Mundus». В рамках цього проекту студенти мають можливість поїхати на навчання та практику до провідних університетів Європи (Італія, Португалія). На сьогодні існують домовленості з двому університетам:

  • — Міланська політехніка (Італія);
  • — Політехнічний інститут міста Томар (Португалія).

У рамках міжнародного співробітництва здійснюється науковий та академічний обмін. Зокрема, на щорічну міжнародну конференцію «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», яка проводиться на базі кафедри, активну участь приймають делегації з польських університетів.

В рамках програми співпраці з Європейських союзом на кафедрі діє ряд міжнародних договорів про співпрацю:

  • — Договір про науково-технічне, освітнє, академічне співробітництво з природничо-технічним факультетом Опольського університету (Республіка Польща)
  • — Договір в рамках проекту TEMPO за програмою Європейського Союзу Erasmus Mundus Trans-European Mobility Project On Education for Subtainable Development (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus, Moldova, Ukraine)
  • — Договір з UNIDO в рамках виконання проекту UNIDO з ресурсоефективного і більш чистого виробництва

TEMPO1

TOMAR