АКІТ-2019 Осінь

Науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Авто­ма­ти­за­ція та комп’ю­те­р­но-інтегровані технології».

ТРИНАДЦЯТА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ

АВТОМАТИЗАЦІЯ

ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2019 (АКІТ-2019)

відбудеться 4 грудня 2019 р. у ауд. 530-19

Вимоги до оформлення тез

Короткий виклад «Правил оформлення матеріалів» ЧЕРЕЗ ТИПОВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Підписані керівником і оформлені ЗГІДНО З ВИМОГАМИ тези доповідей подавати в НАДРУКОВАНОМУ вигляді Лукінюку М. В. в 302-19

(з собою мати матеріали на флешці):

у понеділок – 14:15…15:30,

середу – 12:20…14:00,

пятницю – 12:20…14:00

КРАЙНІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ТЕЗ – 25 листопада 2019 р.

Участь магістрантів обов’язкова.