Критерії оцінювання фахового екзамену

КРИТЕРІЇ 

                     оцінювання контрольних робіт на вступних випробуваннях

              ОКР “магістр” та “спеціаліст”

кафедри автоматизації хімічних виробництв

           інженерно-хімічного факультету

 

A -“5” виставляється, якщо студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно обґрунтовує свої висновки, в роботі є незначна кількість несуттєвих описок.

B“4,5” – студент демонструє в цілому достатні знання навчального матеріалу, але робить  незначні помилки у відповідях на одне чи два запитання.

C“4” – студент демонструє достатні знання навчального матеріалу, суттєві помилки складають не більше ніж 20% загального обсягу відповідей.

D“3,5” – студент засвоїв основний теоретичний матеріал, суттєві помилки складають не більше ніж 30% загального обсягу відповідей, або одне з запитань не висвітлене повністю при правильних відповідях на решту запитань.

E“3” – студентом не засвоєні окремі розділи знань, допущені суттєві помилки різного типу у 60-80% відповідях, або 50-75% запитань не висвітлені повністю при правильних відповідях на решту запитань.

Fx – Незадовільно – рівень знань студента занадто низький, допущені суттєві помилки різного типу у 80-100% відповідях, або більше ніж 75% запитань не висвітлені повністю при правильних відповідях на решту запитань.

 

 

 

-->

До уваги студентів кафедри АХВ

ВКАЗІВКИ

Щодо порядку допуску до захисту дипломного проекту студентів кафедри АХВ

(бакалаври, спеціалісти, магістри денної і заочної форми)

1. Дипломний проект повинен бути підписаний студентом керівником і всіма консультантами

2.Підписати ДП в кімнаті 302 у Кваско Е.М. (нормоконтроль)

3.Для підписання ДП завідувачем кафедри (допуску до захисту) необхідно

НЕ МЕНШ НІЖ ЗА 3 РОБОЧІ ДНІ ДО ЗАХИСТУ  подати ДП на перевірку (на плагіат ) до кімнати 301-а.   

Папка з ДП повинна містити :

                                    Сам ДП

                                    Креслення до ДП

                                    Диск із ДП підписаний (ПІБ Тема ДП)

ПРИМІТКА:

З метою перевірки ДП у базі даних на плагіат необхідно, щоб

файл Пояснювальної записки був виконаний у MS WORD (будь-яка версія)

 

 

 

-->

Каталоги технічних засобів автоматизації

Каталог датчиків вимірювання темпаратури, завантажити

Каталог датчиків вимірювання рівння, завантажити

Каталог датчиків вимірювання тиску, завантажити

Каталог засобів автоматизації 1, завантажити

Каталог засобів автоматизації 2, завантажити

-->