Monthly Archives: May 2012

  • 0

  • 0

  • 0

Критерії оцінювання фахового екзамену

КРИТЕРІЇ 

                     оцінювання контрольних робіт на вступних випробуваннях

              ОКР “магістр” та “спеціаліст”

кафедри автоматизації хімічних виробництв

           інженерно-хімічного факультету

 

A -“5” виставляється, якщо студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно обґрунтовує свої висновки, в роботі є незначна кількість несуттєвих описок.

B — “4,5” – студент демонструє в цілому достатні знання навчального матеріалу, але робить  незначні помилки у відповідях на одне чи два запитання.

C — “4” – студент демонструє достатні знання навчального матеріалу, суттєві помилки складають не більше ніж 20% загального обсягу відповідей.

D — “3,5” – студент засвоїв основний теоретичний матеріал, суттєві помилки складають не більше ніж 30% загального обсягу відповідей, або одне з запитань не висвітлене повністю при правильних відповідях на решту запитань.

E — “3” – студентом не засвоєні окремі розділи знань, допущені суттєві помилки різного типу у 60-80% відповідях, або 50-75% запитань не висвітлені повністю при правильних відповідях на решту запитань.

Fx — Незадовільно – рівень знань студента занадто низький, допущені суттєві помилки різного типу у 80-100% відповідях, або більше ніж 75% запитань не висвітлені повністю при правильних відповідях на решту запитань.